Konfidansyalite zafè.

Nou konnen ke vi prive done se yon pwoblèm prensipal jodi a, epi nou vle ou jwi entèraksyon ou avèk nou pandan w konnen ke nou bay Done Pèsonèl ou yo valè e ke nou pwoteje li.

La a ou pral jwenn yon apèsi sou fason nou trete Done Pèsonèl ou yo, rezon pou ki nou trete yo, ak ki jan ou benefisye. Ou pral wè tou ki dwa ou genyen ak kijan ou ka kontakte nou.

Mizajou nan Avi Konfidansyalite sa a

Pandan biznis ak teknoloji ap evolye, nou ta ka bezwen chanje Avi Konfidansyalite sa a. Nou ankouraje w pou w revize Avi sou Konfidansyalite sa a regilyèman pou asire w ke w ajou sou fason Hissglobal ap itilize Done Pèsonèl ou yo.

Ki gen laj anba 13?

Si w poko gen 13 an, nou tanpri mande w pou w tann yon ti kras pi gran pou w kominike avèk nou oswa mande yon paran oswa yon gadyen pou kontakte nou! Nou pa ka kolekte epi itilize Done Pèsonèl ou san yo pa akò yo.

Poukisa nou trete Done Pèsonèl ou a?

Nou trete Done Pèsonèl ou, ki gen ladan nenpòt done pèsonèl sansib ke ou te bay nou avèk konsantman ou, pou kominike avèk ou, ranpli lòd acha ou, reponn kesyon ou yo epi ba ou kominikasyon sou Hissenglobal ak pwodwi nou yo. Nou trete Done Pèsonèl ou tou pou ede nou respekte lalwa, pou vann oswa transfere nenpòt pati enpòtan nan biznis nou an, pou jere sistèm ak finans nou yo, pou fè envestigasyon, ak egzèse dwa legal. Nou konbine Done Pèsonèl ou ki soti nan tout sous pou nou ka konprann ou pi byen amelyore ak pèsonalize eksperyans ou lè w ap kominike avèk nou.

Ki moun ki ka jwenn aksè nan Done Pèsonèl ou ak poukisa?

Nou limite divilgasyon Done Pèsonèl ou a bay lòt moun, sepandan nou bezwen divilge Done Pèsonèl ou nan sèten ka e sitou bay moun k ap resevwa sa yo:

Konpayi ki nan Gwoup Hissenglobal la, kote sa nesesè pou enterè lejitim nou yo oswa avèk konsantman ou;

Twazyèm pati nou angaje pou bay sèvis tankou administre sit entènèt HissenGlobal, aplikasyon ak sèvis (egzanp karakteristik, pwogram, ak pwomosyon) disponib pou ou, sijè a pwoteksyon apwopriye;

Ajans pou fè rapò sou kredi/pèseptè dèt, kote lalwa pèmèt sa epi si nou bezwen verifye solvabilite w (pa egzanp si w chwazi kòmande ak fakti) oswa kolekte fakti ki anlè; ak Ajans piblik ak otorite ki enpòtan yo, si lalwa mande pou yo fè sa oswa yon enterè biznis lejitim.

Sekirite done ak retansyon

Nou itilize yon varyete mezi pou kenbe Done Pèsonèl ou yo konfidansyèl epi an sekirite, tankou limite aksè a Done Pèsonèl ou sou yon baz bezwen konnen epi swiv estanda sekirite apwopriye pou pwoteje done ou yo.

Nou pran tout etap rezonab pou asire ke Done Pèsonèl ou yo trete sèlman pou peryòd minimòm ki nesesè an koneksyon avèk: (i) objektif ki tabli nan Avi Konfidansyalite sa a; (ii) nenpòt lòt rezon ki te fè w konnen nan oswa anvan lè yo te kolekte Done Pèsonèl ki enpòtan yo oswa kòmansman pwosesis ki enpòtan an; oswa (iii) jan lalwa aplikab egzije oswa pèmèt; epi apre sa, pandan tout peryòd limitasyon ki aplikab. Nan ti bout tan, yon fwa Done Pèsonèl ou yo pa nesesè ankò, nou pral detwi oswa efase yo nan yon fason ki an sekirite.

Kontakte nou

HissenGlobal aji kòm "kontwolè" Done Pèsonèl ou ki trete anba, oswa an koneksyon avèk, Avi Konfidansyalite sa a. Si w gen nenpòt kesyon oswa kòmantè konsènan Avi Konfidansyalite sa a oswa Roetell Done Pèsonèl koleksyon ak pratik tretman, tanpri kontakte nou, oswa imèl info@hissenglobal.com oswa voye nou pa lapòs nan:

Changfu Road,
Distri Tianhe, vil Guangzhou,
Pwovens Guangdong
Lachin.