SEKSYON 2- KISA NOU FÈ AVEK ENFO OU?

Lè ou jwenn yon bagay nan sit entènèt nou an, kòm yon pati nan pwosesis achte ak maketing tou, nou rasanble enfòmasyon pèsonèl ou ban nou tankou non ou, adrès ak adrès imel ou.
Lè w ap navige sou sitwèb nou an, nou menm tou nou jwenn adrès pwosedi entènèt (IP) òdinatè w lan imedyatman pou nou ka ba nou enfòmasyon ki ede nou aprann plis sou navigatè entènèt ou a ak sistèm operasyon an tou.
Piblisite ak maketing imèl (si sa aplikab): Avèk otorizasyon ou, nou ka voye imèl ba ou konsènan magazen nou an, nouvo atik ak plizyè lòt mizajou.

SEKSYON 2 – PÈMISYON

Egzakteman ki jan ou jwenn konsantman mwen an?
Lè ou ban nou enfòmasyon endividyèl pou konplete yon kontra, konfime kat kredi ou, fè yon lòd, pwograme yon chajman oswa retounen yon acha, nou sijere ke ou dakò pou nou akimile li epi sèvi ak li pou sèten faktè sa a sèlman.
Si nou mande enfòmasyon pèsonèl ou pou yon dezyèm rezon, tankou piblisite ak maketing, nou pral sètènman swa mande w tou dwat pou otorizasyon pataje ou, oswa ba w yon posibilite pou di non.
Jis ki jan mwen retire konsantman mwen an?
Si apre ou patisipe, ou chanje lide, ou ta ka retire konsantman ou pou nou rele ou, pou kontinye kolekte, itilizasyon oswa divilgasyon enfòmasyon ou yo, nenpòt lè, lè w rele nou nan sales@hissenglobal.com oswa voye nou pa lapòs. nan:
Hissen Global Rad Itilize

SEKSYON 3 - DIVILGASYON

Nou ta ka divilge enfòmasyon pèsonèl ou si règleman yo bezwen nou pou fè sa oswa si ou kase Regleman Sèvis nou an.

SEKSYON 4 - SÈVIS TWA-PATI

Anjeneral, transpòtè twazyèm pati yo sèvi ak pa nou pral jis kolekte, sèvi ak epi tou divilge detay ou nan limit ki nesesè pou pèmèt yo fè sèvis yo ofri nou yo.
Sepandan, sèten konpayi twazyèm pati, tankou pòtay règleman ak tou divès lòt processeurs tranzaksyon règleman, gen pwòp règleman sou vi prive yo anrapò ak detay yo yo rele nou pou ofri yo pou acha ki gen rapò ak achte.
Pou founisè sèvis sa yo, nou rekòmande pou w revize vi prive pèsonèl yo, ou pa reglemante pa Plan Konfidansyalite sa a oswa Regleman Solisyon sitwèb nou an ankò.
Lyen
Lè w klike sou lyen entènèt sou sitwèb nou an, yo ka mennen w lwen sit entènèt nou an. Nou egzante pou pratik sou enfòmasyon prive pèsonèl lòt sit epi nou ankouraje w revize deklarasyon vi prive pèsonèl yo.